View Post

מרוץ בהר איתן לזכר פסקל יום טוב אברהמי ז"ל 23/8/18

חזון שהפך למציאות לרוץ עם פסקל 900 אנשים השתתפו במרוץ לזכרו של פסקל יום טוב אברהמי ה.י.ד , לוחם של הימ"מ ב- 23/8/18 בהר איתן. במרוץ הייתה אווירה חגיגית ומרגשת …

View Post

ילדות

חצי שנה אחרי שהיגרו הוריו לצרפת, בין פסח לשבועות, בעשרים ושמונה במאי 1962, פסקל נולד. בטרם נקלטו הוריו ואחיו, פיליפ, במדינה הזרה ומחשבותיהם עדיין נתונות היו למלחמות בארץ מוצאם, האיר בואו של בנם התינוק את חיי הנדודים.

View Post

יממ

ואז הגיע פסקל. דרוך וערני, הוא ירד מן הרכב האחרון עליו נסע כאורח-פתאום וחבר לצוות הכוננות הראשון הניצב סביב האוטובוס החטוף. צוותי ימ"מ נוספים הגיעו, בזה אחר זה, וביניהם לוחמי הצוות השני – הצוות של פסקל – שנאספו במכוניתו של קצין משטרה, ובאו.