View Post

מרתון קהילתי . ארץ הצבי – ״ רצים וזוכרים״ לזכרו של פסקל

תלמידי שכבת י בתיכון מתיכון ארץ הצבי . הובילו תהליך למידה לדמותו של פסקל אברהמי זל.במהלך הלימוד גייסו מעגלים שונים מגילה. והשיא מרתון קהילתי . ארץ הצבי – ״ רצים …