View Post

דברים שנשאה ניקול אימו של פסקל ז”ל בהר הרצל באזכרה השביעית 30.7.2018

– שבע שנים עברו מאז אותו יום ארור……… והחיוך שלך לא נמחק מזכרוננו…. – שבע שנים …….. והעניים שלך, עם הנקודה הירוקה ההיא, עדיין זורחות באותו להט… – שבע שנים …

View Post

הצדעה לפסקל ולכוחות הביטחון – אירועים בכיכר פסקל בפסגת זאב

23.7.2018 – כיכר פסקל הפכה למרכז אירועים בפסגת זאב. במסגרת אירועי הקיץ בגבעת זאב נערך אירוע הצדעה לפסקל ולכוחות הביטחון הפנינג למשפחות צעירות הורים ומבוגרים בכיכר