מצטיין משטרת ישראל: לוחם היממ שנהרג ליד אילת – מעריב 20.4.12