"הוא שכב מת ומחייך, אמרתי לו ,קום, פסקל, נלך הביתה."